logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
  • Obecní úřad
    Jestřabí Lhota 74
  • tel: 321 798 223
  • obec@jestrabi-lhota.cz

Anglický jazyk

autor Balounová | cal 12.03.2018 | Novinky, články, oznámení Obecné novinky |

březen, duben


“Přišlo jaro se sluníčkem” (March – April)

Unit 3

·         Body

New vocabulery:

Head – hlava

Arm – paže

Tummy – bříško

Finger – prst

Leg – noha

Wash - umývat

Shake – zatřást

Wave – mávat

Pat – klepat

Stamp – dupat

Feet – chodidla

Face – obličej

Body – tělo

Toes – prsty chodidel

Hand - dlaň

 

Songs:

·         Body song (Cookie and friends)

·         Head and Shoulders „Hlava, ramena“ (Angličtina pro nejmenší)

·         Go to bed! (Wattsenglish)

·         Shake and Move Children's song by Patty Shukla (Youtube) + Twist song

 

Games/Activities:

·         Obrázky k písničce „Body song“ předvádíme + pojmenováváme, tak jak uvedeno v písničce (Shake your head / wave your arms / pat your tummy / wave your fingers / pat your legs / stamp your feet) Měníme způsob, aby to byla větší zábava, tj. pomalu, rychle, nahlas nebo potichu

·         Hledání obrázků + uspořádání do správného pořadí dle nahrávky

·         Cookie said (aneb Honza řekl) Shake your head, wave your arms, pat your tummy ad.

·         Story time (Chvilka s příběhem) „Cookie is at the doctor“

·         Drama aktivity - Děti v roli kocourka Cookie (dramatizace příběhu)

·         Au! Mňau! Hra s maňáskem. Cookie poví dětem, která část těla ho bolí. Děti ho mají napodobit a promnout si zmíněnou část těla.

·         Chain movements (Řetězové pohyby) Děti si po kruhu posílají určitý pokyn + pohyb Stamp your feet! Na znamení se povel mění nebo se zároveň posílá více pokynů najednou.

·         Kim´s game (Kimova hra) tak jak zní písnička Body song sestavujeme obrázky, poté je otočíme a určujeme, co a v jakém pořadí bylo na kartách.

·         Chinese whispers (Tichá pošta)

·         Shake your fingers! Menší skupinku dětí vyvoláme do řady před ostatní a každému pošeptáme jednu instrukci z písničky. Ukážeme jim obrázek, aby si připomněly slova. Všichni zároveň předvádějí daný pohyb a ptáme se zbytku třídy… Who shake your fingers?

·         Pracovní list „Finish the teddy and finish the dolly“

·         Put Cookie together – skládání kocoura Cookieho

·         Colour Cookie – děti jsou rozdělené do skupin, každá dostane hrací kostku, obrázek kocoura Cookieho a pastelky. Postupně hází jednotlivci kostkou – říkají čísla a názvy odpovídajících částí těla. Potom si vyberou barvu a vybarví řečenou část těla. Dokud nebude celý kocour vybarvený.

·         Drawing activity „Monsters“ – krelení příšerek

Každý dostane papír a tužku. Postupně říkáme část těla, kterou mají děti nakreslit, poté se papír posune kamarádovi po kruhu a ten domaluje další část a opět list pošle.

·         Burst the bubble (Praskni bublinu)

Děti mají prasknout bublinu z bublifuku, ale jen předem určenou částí těla.

·         Pairs – hledání obrázku do páru

 

Využijeme obrázky z této kapitoly k seznámení s otázkou How many? A množným číslem. (arm(s), leg(s), finger(s), toe(s))

 

·         Clothes

 

New vocabulery:

T – shirt – tričko

Short – kraťasy

Skirt – sukně

Trousers – kalhoty

Jacket – bunda

Hat – čepice

Socks – ponožky

Shoes – boty

 

Songs:

·         Get dressed! (Wattsenglish)

·         Clothes song (Cookie and friends)

 

·         Video „Body parts“ (Wattsenglish – YouTube)

 

Games / Activities:

·         Stations YES/NO

Již známá aktivita – dětem ukazuji karty s obrázky a vyslovuji jejich název anglicky. Jednotlivě pak vybíhají a dotýkají se smajlíka: J pokud je vysloveno správně x           L pokud je vysloveno chybně.

·         Fly swatter „Plácačka“ (obměna utíkej a zakroužkuj)

·         Washing line „Prádelní šňůra“

Na šňůru pomocí kolíčků věsíme karty s obrázky oblečení; věci pojmenováváme a společně s dětmi rytmicky opakujeme.

Připojíme doprovodné otázky: What colour is T-shirt?a další oblečení…

+ obrázky lidského těla – přiřazování (Ptáme se dětí, jaké oblečení vyberou na kterou část těla…)

(T – shirt. Where? Tummy.)

+ na motivy písničky Toys song hledáme What is red?a další obměny jež si ukazujeme..

·         Listen and colour (Poslouchej a vybarvi)

·         Musical cards

Děti si během písničky Clothes song posílají po kruhu karty s obrázky oblečení. Jakmile se hudba zastaví, mají říci, co je na obrázku, jenž jim zůstane v rukou.

·         How many?

Děti hledají stejné druhy oblečení, určují počet.

·         Story time (Chvilka s příběhem) „Cookie get dressed“

·         Dress Cookie

Oblékáme Cookieho – manipulace s obrázky ve skupině

·         Find your partner

Děti přiřazují – spojují oblečení k částem těla, ke kterým patří.

Děti dostanou karty (oblečení x část těla) mají si najít druhého do dvojice, tak aby odpovídalo oblečení s částí těla.

·         Stand up if (Postav se, jestli…)

Děti si mají stoupnout, pokud jsou oblečeny do specifické barvy oděvu.

 

·         Sorting (Třídění)

Děti postupně jedno za druhým berou karty z hromádky a říkají, co je na obrázku. (Toys – hračky, Numbers – čísla, Colours – barvy, Body – části těla, Home – domov)

Ty pak ukládají, do jaké kategorie patří.

Fotogalerie

1339827723-4fdc260b24779767.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 18799×