logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
 • Obecní úřad
  Jestřabí Lhota 74
 • tel: 321 798 223
 • obec@jestrabi-lhota.cz

Anglický jazyk

autor Balounová | cal 16.01.2018 | Novinky, články, oznámení Obecné novinky |

leden, únor


“Bílé překvapení” (December – February)

Unit 2

 • Toys + Christmas
 • Garden

 

New vocabulary:

Ball / míč

Car / auto

Teddybear / medvídek

Dolly / panenka

Scooter / koloběžka

Train / vláček

Puppet / maňásek

 

Songs:

 • Toys song (Cookie and friends)
 • Story time /Track 12 (Cookie and friends)
 • Toy train (Wattsenglish + DVD klip)

 

-          Pro snažší zapamatování si děti předávají obrázky a opakují konkrétní slovíčka, pantomimicky předvádějí, ukazují na obrázcích…

 

Games/Activities:

 • Turn around and say Hello (Otoč se a pozdrav)

Tři určené děti dostanou obrázky s hlavními postavami (Cookie, Densel, Lulu) a otočí se ke třídě zády… Budou pozorně poslouchat a pokud uslyší Hello a jméno postavy z karty, musí se otočit a říci Hello everyone.

Obměna: přidáme další obrázky s novou slovní zásobou (toys).

 

 • What´s missing (Co chybí?)

Děti pojmenovávají co je na kartách (hračky, barvy, čísla ad.), poté karty otočíme a jednu uberem. Postupně karty otáčíme a hádáme, která chybí.

 

 • Cookie said (anglická verze české hry Kuba řekl)

Maňásek Cookie říká a děti předvádí… Pokud nevyslovíme Cookie said.. děti zůstávájí v předchozí pozici. (walk, jump, run, stand up, sit down, turn round)

 

 • Listen and touch (Poslouchej a dotkni se – hry s obrázky)

 

 • Clap if true (Zatleskej, jestli je to správně)

 

 • Poster time (činnosti s plakátem Lulu – vytahování obrázků z kapsy)
 • Numbers/toys board game (Na tabuli připevníme karty s čísly a zazpíváme si Numbers song; poté pod každé číslo dáme kartu s obrázkem hračky a opakujeme názvy hraček.  Poté řekneme název jedné hračky a děti mají určit číslo, u kterého je karta umístěna. Obměna: Otočíme hračky lícem k tabuli a děti si pokouší vybavit obrázky hraček, které jsou pod daný číslem.

 

 • Feely bag (Taška šmátralka – Do tašky si připravíme hračky, které dětem předem ukážeme a anglicky pojmenujeme. Děti poté postupně loví v tašce a hádají… Jestliže si děti nemohou vybavit anglický výraz, mohou ukázat na obrázek.)

 

 • Quick draw (Rychlé kreslení – Děti mají před sebou obrázky hraček; vždy jeden kreslí některou hračku a ostatní mají uhodnout, která to je.

 

 • Prac. list – Match the toys; Trace and colour the toys (Cookie)

 

 

+ Stále opakujeme a upevňujeme slovní zásobu z Unit 1.

Take hry z předchozí lekce, které jsou drobně obměněny s ohledem na aktuální tématiku. Vše je provázené a navazující.

 

Použité zdroje:

·         Teacher´s Book + DVD

The Yellow book

By Steve R. Watts

 

·         Cookie and friends

Metodická příručka A

Vanessa Reilly

Oxford University Press

 

·         Angličtina v mateřské škole

Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MŠ Mozaika Jihlava 2012

 

·         Internetové zdroje:

www.detskestranky.cz

www.predskolaci.cz

www.rvp.cz

www.i-creative.cz

www.pinterest.com

+ Christmas / Vánoce

 

New vocabulary:

Christmas tree / vánoční stromeček

Present / dárek

 

Here we go round the Christmas tree / chodíme kolem vánočního stromku

This is the way we open our presents / takhle otvíráme dárky

On Christmas day in the morning / na první svátek vánoční (25. 12.) ráno

Songs:

 • Christmas song / Vánoční písnička (Cookie)

 

Activities:

 

 • Poster time (Vánoční obrázky u Lulu v kapse – postupně vytahujeme a opakujeme slovíčka
 • Pass the parcel (posílání si po kruhu obálku s obrázky za zvuku hudby… Když se hudba zastaví, dítě u kterého obálka zůstala si vyndá jeden z obrázků a ten pojmenuje.
 • Find the colour (Děti hádají co je v dárcích – obálky … opakování slov. zásoby: čísla, barvy, hračky)
 • Christmas card (děti si přejí šťastné Vánoce předáním přáníčka: Happy Christmas)


 Unit 2 : Garden /January, February

New vocabulery: house, tree, windows, flower, door, sun

before – před, above – nad, under – pod, next – vedle, behind – za, between – mezi

Revision: from Unit 1 (colours, numbers)

Song: What is it? (Wattsenglish) + DVD

What is it? What is it? I don´t know!

What is it? What is it? I don´t know!

What is it?

Oh look, a door, a door, a door!

Oh look, a door, a door, a door!

(Repeat for „Windows, house, sun, tree“)

Activities:

· Procvičování slovní zásoby – run/walk/jump to … house, tree, door aj.

· Find and touch – najdi a dotkni se – hry s obrázky

· What is it? Hrajeme si s písničkou – zapojíme napodobování související s jednotlivými slovy k upevňování slovní zásoby (napodobujeme klepání na dveře, otevírání a zavírání okna, vytváříme rukama nad hlavou střechu pro dům)

· Roll and repeat – děti hází kostkou, kolik mají na kostce, tolikrát zopakují nové slovíčko

· Pracovní list „Picture dictation“ – kreslení obrázku dle zadání (dům s květinami, stromy, okny) „Finish the house“ - dokonči dům, vybarvování obrázku dle pokynů (red flower, blue window ad.)

· Coloured houses – ukáži dětem barevné domy z papíru, každý z nich má okýnko a v něm obrázek hračky „Toys“ Is the flower in the red, green or yellow house?

· Ways – cestičky – z vlny jsou na koberci vytvořené cestičky, děti si vylosují, kterou cestou půjdou a na konci jsou obrázky, které mají děti pojmenovat What way did you choose?

· Stand up if – procvičení barev; postaví se ten, kdo má na sobě určenou barvu

· Rickety, tickety look at me, how many fingers do you see? (početní představy – kolik vidíš prstů?)

· Hry z předchozích lekcí – What missing? (Co chybí?), What I have got? (Postupné odkrývání obrázku – děti hádají, co bude na obrázku), Find the Lady, Run and circle

 

Fotogalerie

1418191004-5487e09ce9945704.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 12861×