logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
  • Obecní úřad
    Jestřabí Lhota 74
  • tel: 321 798 223
  • obec@jestrabi-lhota.cz

Nabízíme

autor Balounová | cal | Novinky, články, oznámení Obecné novinky |

pro zákonné zástupce


Vážení rodiče,

chceme Vám připomenout možnost konzultací, využití Vašich práv podle bodu VI. Práva a povinnosti ve Školním řádu MŠ Jestřabí Lhota.

(3) Zákonní zástupci mají právo:
- být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení, s učitelkami se mohou domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí.
- mají možnost a právo se zúčastnit kdykoliv činností v mateřské škole, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí /velmi vhodná je však konzultace s učitelkou a určité respektování uspořádání činností v MŠ/, aby nedocházelo k narušování činností
- zákonní zástupci se mohou v průběhu roku podílet na různých aktivitách školy, přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy, požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ
- mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
- zákonní zástupci mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů

Tato práva mohou uplatnit na schůzkách se zákonnými zástupci, kde jsou tato témata vždy otevřena k diskusi. Pro zákonné zástupce máme k dispozici odbornou literaturu zaměřenou na výchovu a vzdělávání předškolních dětí, kterou si mohou kdykoliv vypůjčit. Zákonní zástupci mají též právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkami nebo ředitelkou školy, termín je však třeba si předem domluvit.
Při nástupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, kdy mohou zákonní zástupci s dítětem pobýt v MŠ. Délka pobytu se upravuje podle podmínek a schopností dítěte zvyknout si na nové prostředí. Zákonní zástupci se vždy mohou s ředitelkou školy a učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu.

Pokud chcete, ať jednorázově či v pravidelných cyklech pohovořit o Vašem dítěti, oslovte pedagoga a domluvte si osobní schůzku.

Na měsíc březen plánujeme společnou třídní schůzku, o které budete včas informováni.

Fotogalerie

1386689389-52a7336d1b821738.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 56513×