logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
 • Obecní úřad
  Jestřabí Lhota 74
 • tel: 321 798 223
 • obec@jestrabi-lhota.cz

Informace ke stanoveným pravidlům od 1.9.2020

autor Balounová | cal 21.09.2020 | Novinky, články, oznámení Obecné novinky |


Informace k provozu Mateřské školy Jestřabí Lhota, okres Kolín ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke COVID -19

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je otevřena od 1.9.2020 v běžném denním provozu, a to od 6,30 – 16,00 hodin. Každý z nás přistupuje k současné situaci spojené s nemocí Covid-19 s různou mírou obezřetnosti. Pokud tedy zvažujete, že z vlastních osobních důvodů své dítě do mateřské školy prozatím nepošlete, je to Vaše svobodná volba, jen nám, prosím, dejte vědět telefonicky na čísle: 720 499 456.

Vzhledem k epidemiologické situaci je nezbytně nutné, aby se zástupci dětí, vstupujících do mateřské školy, řídili aktuálně platným stupněm epidemiologického semaforu a z něj plynoucími opatřeními ředitelky mateřské školy.

 

Aktuálně platí 2.stupeň a tato opatření v prostorách školy:

1.    omezení pohybu třetích osob v prostorách školy – s dítětem vstupuje do šatny 1 zákonný zástupce

2.    rodiče nevstupují do tříd, děti předávají učitelkám u vstupu do třídy, o případné nutnosti vstupu rodiče rozhodne pedagog

Režimová opatření ředitelky:

 • OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO MŠ MUSEJÍ MÍT OD 1.9.2020 ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS ROUŠKOU.
 • Do mateřské školy vstupují všechny osoby zcela zdravé.
 • Po příchodu do MŠ použijte desinfekci rukou.
 • Jeden zákonný zástupce doprovodí své dítě do šatny, účastní se jeho převlečení a předání učitelce.
 • Do tříd rodiče nevstupují (po dohodě s učitelkou vstupují do tříd pouze rodiče nově přijatých dětí v rámci adaptace dítěte).
 • Pro případnou komunikaci mezi rodiči a učitelkami je k dispozici emailová adresa a telefon ms.jestrabilhota@seznam.cz, 720 499 456, 728 474 864

§  V současné době nebudou děti do mateřské školy přinášet žádné hračky a plyšáky.

 

Stravování

Stravování bude dětem poskytováno v plném rozsahu a jídla jim budou servírována.

Ve třídě budou děti pít ze svého, řádně označeného hrnečku.

Hromadné akce

Konání hromadných akcí za účasti rodičů není doporučováno, jejich konání bude zváženo na základě aktuální situace a dalších momentálních podmínek školy.

 

 

Zdravotní způsobilost dětí při pobytu v MŠ

§  Do mateřské školy budou přijímány děti zcela zdravé, bez zjevných klinických obtíží, které by mohly ukazovat na možné onemocnění Covid-19 – rýma, kašel, zvracení, průjem, bolesti hlavy, vyrážka…

§  Dětem bude namátkově měřena teplota bezdotykovým teploměrem.

§  V případě naměření vyšší teploty v průběhu dne, nebo pokud se projeví u dítěte během dne akutní známky infektu, bude postupováno v souladu s platnými doporučeními krajské hygienické stanice (zajištění dítěte do izolace, klidový režim, neprodlené kontaktování rodiče a převzetí dítěte z mateřské školy). Pokud dítě onemocnělo, obecně se považuje, bez ohledu na vývoj klinického obrazu, za nezpůsobilé k přijetí do kolektivu nejméně 5 dní.

§  Dítě s chronickým onemocněním by mělo mít vyjádření ke zdravotní způsobilosti od praktického dětského lékaře, aby příznaky chronické nemoci nemohly být považovány za překážku docházky do MŠ (astma, alergická rýma, atopický ekzém).

 

Fotogalerie

1396360212-533ac414dc544652.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 83471×