logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
 • Obecní úřad
  Jestřabí Lhota 74
 • tel: 321 798 223
 • obec@jestrabi-lhota.cz

Informace ke stanoveným pravidlům od 1.9.2021

autor Balounová | cal 03.11.2011 | Novinky, články, oznámení Obecné novinky |

Stále v platnosti! Prosíme o jejich dodržování.


Informace k provozu Mateřské školy Jestřabí Lhota, okres Kolín ve školním roce                                     2021 – 2022 vzhledem ke COVID -19

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je otevřena od 1.9.2021 v běžném denním provozu, a to od 6,30 – 16,00 hodin. Každý z nás přistupuje k současné situaci spojené s nemocí Covid-19 s různou mírou obezřetnosti. Pokud tedy zvažujete, že z vlastních osobních důvodů své dítě do mateřské školy prozatím nepošlete, je to Vaše svobodná volba, jen nám, prosím, dejte vědět telefonicky na čísle: 720 499 456.

Váš případný návrat ze zahraničí řešte v souladu s aktuálně platnými doporučeními.

Vzhledem k epidemiologické situaci je nezbytně nutné, aby se zástupci dětí, vstupujících do mateřské školy, řídili aktuálně platným nařízením a z něj plynoucími opatřeními ředitelky mateřské školy. 

Aktuálně platí tato opatření v prostorách školy:

1.    omezení pohybu třetích osob v prostorách školy – s dítětem vstupuje do šatny 1 zákonný zástupce

2.    rodiče nevstupují do tříd, děti předávají učitelkám u vstupu do třídy, o případné nutnosti vstupu rodiče rozhodne pedagog

Režimová opatření ředitelky:

 • OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO MŠ MUSEJÍ MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS RESPIRÁTOREM.
 • Do mateřské školy vstupují všechny osoby zcela zdravé.
 • Po příchodu do MŠ použijte desinfekci rukou.
 • Jeden zákonný zástupce doprovodí své dítě do šatny, účastní se jeho převlečení a předání učitelce.
 • Do tříd rodiče nevstupují.
 • Pro případnou komunikaci mezi rodiči a učitelkami je k dispozici emailová adresa a telefon ms.jestrabilhota@seznam.cz, 720 499 456, 728 474 864

V současné době se mohou děti těšit na tzv. HRAČKOVÝ PÁTEK (nově přijatým bude situace vysvětlena na třídní schůzce)

Stravování:

Stravování bude dětem poskytováno v plném rozsahu a jídla jim budou servírována.

Ve třídě budou děti pít ze svého, řádně označeného hrnečku.

 

Hromadné akce:

Konání hromadných akcí za účasti rodičů bude zváženo na základě aktuální situace a dalších momentálních podmínek školy. 

 

Zdravotní způsobilost dětí při pobytu v MŠ:

§  Do mateřské školy budou přijímány děti zcela zdravé, bez zjevných klinických obtíží, které by mohly ukazovat na možné onemocnění Covid-19 – rýma, kašel, zvracení, průjem, bolesti hlavy, vyrážka… 

§  Pokud se projeví u dítěte během dne akutní známky infektu popř. bude naměřena vyšší teplota v průběhu dne, bude postupováno v souladu s platnými doporučeními krajské hygienické stanice (zajištění dítěte do izolace, klidový režim, neprodlené kontaktování rodiče a převzetí dítěte z mateřské školy). Pokud dítě onemocnělo, obecně se považuje, bez ohledu na vývoj klinického obrazu, za nezpůsobilé k přijetí do kolektivu nejméně 5 dní.

§  Dítě s chronickým onemocněním by mělo mít vyjádření ke zdravotní způsobilosti od praktického dětského lékaře, aby příznaky chronické nemoci nemohly být považovány za překážku docházky do MŠ (astma, alergická rýma, atopický ekzém).

 

Fotogalerie

1361722831-512a3dcf4ca5e590.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 83471×