logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
  • Obecní úřad
    Jestřabí Lhota 74
  • tel: 321 798 223
  • obec@jestrabi-lhota.cz

Koncepce školy


Dlouhodobým záměrem výchovně vzdělávací práce naší školy je:

Cestou přirozené výchovy a nenásilného předškolního vzdělávání rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího a citlivého jedince  se zájmem poznávat okolní svět a s  povědomím o tom, že zdraví je nejdůležitější hodnotou člověka.
Položit základy celoživotního vzdělávání.

Pedagogové pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a při své práci vycházejí  částečně i z projektu Zdravá mateřská škola. Ve vzdělávání dětí je upřednostňováno  rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně je věnována pozornost  též prevenci vadné výslovnosti zařazováním jazykových chvilek  a rozvíjeny komunikativní dovedností. Velice často jsou také zařazovány hry a činnosti na rozvoj sluchového, zrakového a hmatového vnímání.

Cílem snažení všech pracovnic naší MŠ je, aby zde bylo každé dítě šťastné a spokojené.
Naše mateřská škola si je vědoma toho, že první a nejpřirozenější výchovnou jednotkou je rodina. Navazuje proto na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje dětem všestrannou péči. Nechce přejímat úkoly rodiny, chce rodinnou výchovu doplňovat a přispívat k rozšiřování dětských zkušeností. Otevírá dětem nová pole pro jejich jednání a chování, pomáhá jim získat sebejistotu a důvěru v sebe samé. Bere ohled na chování dětí nabyté v rodině a vůči rodičům se chová otevřeně a tolerantně. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.

Fotogalerie

1371134143-51b9d8bf93513648.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 83471×