logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
  • Obecní úřad
    Jestřabí Lhota 74
  • tel: 321 798 223
  • obec@jestrabi-lhota.cz

Naše pravidla


Pravidla soužití ve třídě vytváříme postupně v průběhu celého roku.

Srdíčková pravidla

*   máme se rádi, jsme kamarádi

*   problémy řešíme společně, pomáháme si

*  umíme se rozdělit, obdarovat

*  chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám

*  každý umí něco, všichni jsme důležití

*  respektujeme se navzájem

*  když má někdo dobrý nápad, snahu, oceníme to

*  myslíme na sebe i na druhé

Pusinková pravidla

*  hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme se s druhými

*  mluvíme slušně

*  můžeme požádat o pomoc kamaráda, dospělého (i o pomoc pro druhého)

*  když se nám něco líbí, nelíbí, řekneme si to

*  domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas a sluch druhých

*  při odpoledním odpočinku se chováme tiše

Ručková pravidla

*  rukama si pomáháme a usmiřujeme se

*  vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky

*  šetrně zacházíme s hračkami, pomůckami, knihami

*  uklízíme hračky, udržujeme pořádek i ve svých věcech

*  myjeme si ruce před jídlem, po jídle, po použití toalety

*  chráníme přírodu, jsme ohleduplní ke všemu živému

*  nebereme, nesaháme na nic, co nám nepatří

Oušková pravidla

*  když jeden mluví, ostatní mu naslouchají

*  hlukem můžeme škodit, hluk nám škodí

Nožičková pravidla

*  ve třídě i venku chodíme tak, abychom si neublížili

*  kopeme pouze do míče a jen venku

Fotogalerie

1400497706-5379e62a466c2643.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 83471×