logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
  • Obecní úřad
    Jestřabí Lhota 74
  • tel: 321 798 223
  • obec@jestrabi-lhota.cz

Zajímavosti


Sobotní vystoupení v Dobšicích 10. září 2022 bylo nesoutěžní, ale přesto nazvané jako nultý ročník olympiády mateřských škol regionu MAS Zálabí ve společenské a kulturní oblasti. Šlo o muzicírování před Dobšickým šenkem a naše děti obou tříd vystoupily v největším počtu. Zaujaly nejen přítomné návštěvníky, ale i reportéra Nymburského deníku. Reportáž zde i s fotografiemi. Děkujeme dětem i rodičům, že naši školku společně prezentovali a o víkendu podpořili.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvorba robotů v obou třídách děti bavila. Výstava na vědecké konferenci i v OC FUTURUM byla zajímavá a děti získaly "cihlovou stavebnici" galerie robot.

Malování i kreslení je super zábava. Natálka Horáčková foto i Víťa Malínek foto vítězí na Kolínské řepařské drážce v Sendražicích. Zde jsou jejich obrázky. Gratulujeme.

Další tvoření a malování je pro naši obec Jestřabí Lhota. Pan starosta měl radost zde ; májovníci z vařeček a tanečnice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

V roce 2021, kdy nás stále trápilo omezení z důvodu epidemie COVID-19 se naše děti účastnily tvoření a soutěží na dálku. 

Výtvarný úspěch zaznamenal Péťa Kučera v soutěži "30 let Národního parku Šumava". obrázek

Po ročním čekání byla oceněna skupinová práce všech dětí na výrobě betlému, který byl vystaven v  Kino99 v Kolíně. 

Závěr roku byl věnován soutěži o nejkrásnější vánoční stromeček ve Futurum Kolín, kde měly naše děti své andílky. Oceněné druhé místo a hodnotné ceny potěšily všechny zúčastněné. 

Děkujeme všem a připojujeme malou andělskou galerii.

zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzimní tvoření ve třídě Motýlků přineslo úspěch v soutěži (listopad 2020). Již druhé - podzimní kolo MAP soutěže v podzimní výzdobě tvořené dětmi v MŠ. Třída Motýlků se umístila na druhém místě. Posíláme velkou gratulaci.

https://msjestrabilhota.rajce.idnes.cz/2._misto_v_soutezi_PODZIMNI_TVORENI/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V období uzavření MŠ (duben 2020) z důvodu epidemiologických opatření Covid-19 se naše děti zapojily do výtvarné soutěže vyhlášené MAP Kolín. V kategorii předškolních dětí: 

1. místo Amálka Procházková a 3. místo Jiřík Danko!!!

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných úspěchů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruslení v Kolíně 2019/2020

https://youtu.be/pYKQmaIoFBQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 5. 2019 se uskutečnil další ročník sportování pod názvem ŠKOLKOHRY. Musím poděkovat všem zúčastněným za jejich sportovní snahu a to dětem i jejich rodičům. Opět nás bylo co do počtu nejvíce. Letos i s velkými finálovými úspěchy. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se...přesto věřím, že s výhrou je to o trochu veselejší. Gratulace patří:


  • 1.místo - běh - Vojta
  • 1.místo - hod - Václav
  • 2.místo - běh  - Tereza
  • 2.místo - štafeta - Karolína, Adam, Dominik, Jakub
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duben 2019 a výtvarné soutěže

Opět mám tu čest gratulovat a zároveň poděkovat našim dětem, které se pravidelně účastní výtvarných soutěží. V tomto roce se v soutěži Kolínské řepařské drážky umístily hned 4 děti naší školy. Ocenění získávají Tereza Košatová, Tereza Holečková, Adam Vašica a Jakub Poříz - gratulujeme!!! Další soutěží byla Požární ochrana očima dětí, kde ve věkové kategorii M2 obsadila druhé místo opět Tereza Holečková. S pravidelností, kterou obsazuje přední místa ve výtvarných soutěží, mám pocit nového malířského talentu v naší Jestřabí Lhotě. Mnoho úspěchů do dalších let všem přeje celý kolektiv MŠ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenění Terezky Holečkové ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou knihovnou Kolín pod názvem Kolín pod mořskou hladinou. V kategorii předškoláků obsadila Terezka druhé místo a svým obrázkem reprezentovala celou naši mateřskou školu. Pochvalu si zaslouží i ostatní předškoláci, kteří se také soutěže zúčastnili. Děkuji všem a přeji mnoho dalších úspěchů.

Bc. Romana Balounová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otevření nové školky po rekonstrukci (srpen 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=wOtVuMUWw-o&feature=youtu.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozloučení se školním rokem 2017/2018

angličtina 1
https://youtu.be/z4_HxWiduGg

angličtina 2
https://youtu.be/4XjFkNf6hso

básnička rodičů
https://youtu.be/d0P3QmKf4Xo

besídka část 1
https://youtu.be/Twv4JhojZUQ

besídka 2
https://youtu.be/pbGREtCBe24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opět jedno výtvarné ocenění.

Dne 8.června 2018 byl oceněn na stanici Hasičského záchranného sboru v Kolíně Jakub Poříz, který svým výtvarným příspěvkem obsadil 3.místo ve své věkové kategorii. Přidáváme se s gratulací a přejeme mnoho dalších nejen výtvarných úspěchů.


--------------------------------------------------------------------------------------

26. 5. 2018 na fotbalovém hřišti v Jestřabí Lhotě při Školkohrách (dříve Olympiádě mateřských škol) mezi silnou konkurencí třinácti mateřských škol jsme slavili úspěch. Nejen naše děti byly super. Bylo nás nejvíce co do počtu, bylo nás nejvíce slyšet i vidět a za to děkuji rodičům. Gratuluji všem, nejen finálovým aktérům a zároveň děkuji za pěknou reprezentaci školky.

Medailové umístění na "bednách":

3. místo - smíšená štafeta – Violka, Honza, Dominik, Vojta

3. místo - hod - David

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gratulujeme k výhře.

28. 4. 2018 byl na Řepařské drážce v Sendražicích oceněn Jan Převrátil, který svým výtvarným zpracováním jízdy vláčkem "uloupil" první místo své kategorie. Děkujeme za reprezentaci i ostatním zúčastněným.


--------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční besídka v prostorách Spolkového domu v obci Ovčáry 2017:

Rozsvěcení vánočního stromečku 2017:Besídka 2016/2017:  

https://youtu.be/ZncDbs8FdC8


Dne 2.června 2017 byl oceněn na stanici Hasičského záchranného sboru v Kolíně Erik Málek, který svým výtvarným příspěvkem obsadil 3.místo ve své věkové kategorii. Přidáváme se s gratulací.


Děti a rodiče z naší školky tvořili své domky a domečky. My z nich tvořili celou naši obec. Vytvořili jsme i různé dopravní situace a to už byl jen malý krůček k účasti v soutěži Goodyear Bezpečná školka. Výsledky byly úžasné a nápadité. Společnost v dubnu ocenila celkovou snahu a zaslala nám odměnu ve formě dvou kusů stavebnic. Těší mne, že společné tvoření a spolupráce přináší výsledky. Děkuji všem zúčastněným.


Městská knihovna Kolín vyhlásila pod záštitou místostarosty Michaela Kašpara 8. ročník výtvarné soutěže s tématem „Strašidelný Kolín“. Naše děti poslaly obrázky do 1. kategorie – předškoláci. Máme velkou radost, že na slavnostním vyhlášení 26. 11. 2016 bylo slyšet jméno i naší Nelinky Kučerové. Gratulujeme jí k získání prvního místa a i ostatním dětem děkujeme za reprezentaci naší školky.Loučení se sportovní školičkou :

https://youtu.be/IZsiksnZ0bQ


Besídka na závěr školního roku 2015/16:

3. https://youtu.be/weB4BpJjimI
2. https://youtu.be/9BYbLkrxT_8
1. https://youtu.be/_feOSsdlUZo


Maminkám k svátku 2016

Video zde


"Velikonoční vystoupení 2016"

Video zde 

„Dopravní prostředek budoucnosti“ 


Naše nejstarší děti se zúčastnily výtvarně tvořivé soutěže na téma „Dopravní prostředek budoucnosti“ v rámci projektu Goodyear Bezpečná školka. Soutěž probíhala od 12.5.2015 do 30.6.2015 a celkem se jí zúčastnilo 56 mateřských škol. Všechny výtvory byly kouzelné, děti měly skvělé nápady a proto obsadily 3. místo.

 

Pro MŠ získaly děti CD s interaktivním výukovým programem s dopravní tématikou Dopravní výchova, kterou do soutěže věnoval hlavní partner – organizace Záchranný kruh.

 

Na vítězné příspěvky se můžete podívat zde: http://bezpecnaskolkacz.goodyear.eu/?p=1280

Děkuji Markovi, Tomášovi, Matějovi, Patrikovi, Josefovi, Aničce

--------------------------------------------------------------------------------

Veliký sportovní úspěch!!!

 

23. 5. 2015 na místním fotbalovém hřišti při Olympiádě mateřských škol mezi silnou konkurencí více než desítky mateřských škol jsme slavili úspěch. Naše děti byly opravdu, opravdu nej… Gratuluji všem, nejen finálovým aktérům a zároveň děkuji za pěknou reprezentaci.

1. místo - smíšená štafeta – Anička, David, Tomáš, Patrik

1. místo – běh – Bára

3. místo – běh – Patrik

3. místo – hod – Josef

6. místo – hod - Veronika

------------------------------------------------------------------------------------

31.3.2015

Video.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videa z Vánoční besídky

Videa z vánoční besídky si můžete přehrát na tomto odkazu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angličtina v naší školce

Nové soubory v sekci dokumenty s názvem anglie-2014.docx a kindergarten.pptx
Přejděte do sekce dokumenty (červený oddíl v horní části).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chválím, chválím...

Velká akce nejen pro naši školku, ale i pro celou obec a okolí se uskutečnila v sobotu 24. 5. 2014, Olympiáda mateřských škol. Pilně jsme trénovali! Výsledek se dostavil. Ondra Záhora získal zlatou olympijskou medaili v běhu na 40 m-chlapci!!!

Gratulujeme a těší nás, že po loňském „nezdaru“, kdy děti nedosáhly na stupně vítězů, se letos zadařilo. Když chválím, nemohu opomenout ani výtvarné úspěchy Rádi Stránské a Denisky Plačkové.

Radečka vyhrála ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a byla pozvána na slavnostní předávání ocenění na stanici HZS Středočeského kraje. Deniska vyhrála soutěž vyhlášenou časopisem Informatorium s obrázkem Duha. Ve stejném časopise vyhrála publicistickou soutěž s tématem spolupráce školy a rodičů i paní ředitelka Romana. Článek byl otištěn v březnovém čísle.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školková olympiáda

Moc děkuji všem dětem za reprezentaci naší školky a rodičům za hlasitou podporu.  I přesto, že jsme se neumístili na stupních vítězů, jsme neudělali naší školce ostudu. Právě naopak. Všem jsme ukázali, že jsme dobrá parta se sportovním duchem.

Fotky zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme firmě TPCA

Děkujeme firmě TPCA za finanční příspěvek na nákup nových herních prvků na školní zahradu. Čtvrtým rokem pracujeme na projektu Změna zahrady a firma TPCA je jedna ze subjektů, která nám pomáhá naplňovat naše cíle.

TPCA

-------------------------------------------------------------------------------------

Dýňová strašidla

Vážení rodiče,

                                  velice děkujeme za vaši podporu při hlasování.

Bohužel jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale 6. místo a 823 hlasů nás dostává do top desítky a to je přeci úspěch.

Cíl byl splněn: Kdo si hraje - nezlobí!

Hezké podzimní dny všem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Živý betlém 2012

Video ze živého betlému tady.

Kmochův Kolín - naše vystoupení.

Fotogalerie: První. a druhá.

Další výtvarný úspěch!

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové pořádá X. ročník výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti „Školka plná dětí“. Z naší mateřské školy se zúčastnili svými pracemi Princ a Večernice Jiřík Převrátil (v kategorii 4leté děti) a Z pekla štěstí Lucinka Hartmanová ( v kategorii 6leté děti) a právě jejich obrázky byly vybrány jako vítězné mezi čtyřmi tisíci jinými ze škol České republiky, Slovenska a Ukrajiny.

Slavnostní předávání diplomů a věcných cen se uskuteční 29. 3. 2012 v aule Pedagogické fakulty UHK. My však již nyní gratulujeme našim dětem k jejich úspěchu a jsme hrdí, že to jsou „NAŠE DĚTI“!!!

 

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

http://www.i-creative.cz/category/sablony-a-omalovanky/page/1/
http://www.detskestranky.cz/rubrika/23-omalovanky.htm

Vánoční besídka - videa

Na videa se dostanete kliknutím na odkaz

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4


Komu se líbí výtvory u vchodu do naší školky, zde má možnost nahlédnout pod pokličku k autorce děl. (odkaz)

RADOST Z VÝHRY

Zpívají, cvičí, recitují, stříhají, malují… stejně jako jiné děti v jiných mateřských školách. Avšak výtvarné tvoření jde těm našim o poznání lépe. Poté, co se již účastnily několika soutěží vyhlášených na území Kolínska a umístily se na medailových pozicích, se paní učitelka rozhodla přihlásit dva nejhezčí obrázky do výtvarné soutěže „Namaluj své vysněné autíčko, kolo či jiný dopravní prostředek“ v celorepublikovém projektu Goodyear – Bezpečná školka. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích: 3 – 4 roky a 5 – 6 let. Radost ze zanechané stopy na papíru se postupně měnila v nadšení z celého výkresu a nejsladší byla pochvala za výtvarné snažení od dětí i paní učitelek. Rozzářené dětské oči byly naopak odměnou pro paní učitelky. A obrázky byly připraveny k odeslání. Jaké překvapení pro všechny nastalo, když byla školka seznámena s výsledky soutěžního klání. První místo ve své kategorii získala „ naše Rozárka “ ve svých třech letech. Pro školičku získala výherní cenu – šlapací autíčko BergTEAM.cz v celkové hodnotě 10 400,-Kč. Přestože děti musely na předání výhry počkat přes letní prázdniny, nadšení z autíčka bylo obrovské (viz přiložené fotografie). A to nemluvím o motivaci dětí do dalšího nejen grafického tvoření.

S gratulací pro Rozárku Svobodovou

 Bc. Romana Balounová, ředitelka MŠ Jestřabí Lhota

Fotogalerie

dsc07673.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 83471×