logo Mateřská škola Jestřabí Lhota
cube
  • Obecní úřad
    Jestřabí Lhota 74
  • tel: 321 798 223
  • obec@jestrabi-lhota.cz

Předpis o školním stravování


Předpis o školním stravování

Na základě Školského zákona č. 561/04 Sb. a Vyhlášky č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů se v našem vlastním zařízení pro „školní stravování“ upravují s platností od 1. 6. 2022 v rámci rozpětí finančních limitů tyto finanční normativy:

 

strávníci  2 –   6 let:        oběd  21,- Kč

strávníci  7 –   8 let:        oběd  24,- Kč

strávníci 2 – 8 let:           svačina ranní             11,-Kč

                                        svačina odpolední     8,-Kč

Strava je poskytována dle platných výživových norem a dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u vedoucí kuchyně po dobu jednoho kalendářního roku. Úhrada za školní stravování žáků je ve výši finančního normativu pro příslušnou věkovou skupinu strávníků. Školní stravování se v souladu s § 119 zákona uskutečňuje pouze v době pobytu dětí ve škole.

 

 

V Jestřabí Lhotě dne 18. 5. 2022

                                                                 Bc. Romana Balounová, řed. školy

Fotogalerie

1433135255-556be897b43ec364.jpg

Odběr novinek

Zobrazeno 83471×